SKF垫片套件TMAS340,TMAS360,TMAS380
产品名称: SKF垫片套件TMAS340,TMAS360,TMAS380  发布时间:2014-11-10 
SKF垫片套件TMAS340,TMAS360,TMAS380
SKF垫片套件TMAS340,TMAS360,TMAS380

SKF垫片套件TMAS340,TMAS360

用于精确地垂直调整机器对中

SKF不锈钢垫片套件TMAS系列

精确的机器调整是所有对中程序中最基本的部分。 我们提供五种不同尺寸和十个不同厚度的SKF单槽预制调整垫片。

  • 由高品质的不锈钢制成,可重复使用
  • 易于插入和取出
  • 小公差满足精确对中的要求
  • 每张垫片都清晰标有厚度
  • 完全无毛刺

  • 调整垫片以10张为单位进行包装,同时也提供完整的垫片套件。

垫片套件TMAS 340,9种厚度,2种尺寸规格

垫片套件TMAS 360,6种厚度,3种尺寸规格

垫片套件TMAS 380,9种厚度,2种尺寸规格 

垫片套件TMAS 510,9种厚度,3种尺寸规格

垫片套件TMAS 720,9种厚度,4种尺寸规格 

垫片套件规格 - SKF调整垫片套件TMAS系列所包括的组件


订货号
TMAS 340垫片套件
厚度(mm)
0,05 
0,10 
0,20 
0,25 
0,40 
0,50 
0,70 
1,00 
2,00 
尺寸(mm)
数量: 
100x100 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
10 
125x125 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
10 

订货号
TMAS 360垫片套件
厚度(mm)
0,05 
0,10 
0,25 
0,50 
1,00 
2,00 
尺寸(mm)
数量: 
50x50 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
75x75 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
100x100 
20 
20 
20 
20 
20 
20 

订货号
TMAS 380垫片套件
厚度(mm)
0,05 
0,10 
0,20 
0,25 
0,40 
0,50 
0,70 
1,00 
2,00 
尺寸(mm)
数量: 
50x50 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
75x75 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 

订货号
TMAS 510垫片套件
厚度(mm)
0,05 
0,10 
0,20 
0,25 
0,40 
0,50 
0,70 
1,00 
2,00 
尺寸(mm)
数量: 
50x50 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
10 
75x75 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
10 
100x100 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
10 

订货号
TMAS 720垫片套件
厚度(mm)
0,05 
0,10 
0,20 
0,25 
0,40 
0,50 
0,70 
1,00 
2,00 
尺寸(mm)
数量: 
50x50 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
75x75 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
100x100 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
10 
125x125 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
10
TMAS 720配备两个手提工具箱;TMAS 340 和 TMAS 380