SKF垫片套件TMAS510,TMAS720
产品名称: SKF垫片套件TMAS510,TMAS720  发布时间:2014-11-10 
SKF垫片套件TMAS510,TMAS720
SKF垫片套件TMAS510,TMAS720

SKF垫片套件TMAS510,TMAS720用于精确地垂直调整机器对中

SKF不锈钢垫片套件TMAS系列

精确的机器调整是所有对中程序中最基本的部分。 我们提供五种不同尺寸和十个不同厚度的SKF单槽预制调整垫片。

  • 由高品质的不锈钢制成,可重复使用
  • 易于插入和取出
  • 小公差满足精确对中的要求
  • 每张垫片都清晰标有厚度
  • 完全无毛刺
  • 调整垫片以10张为单位进行包装,同时也提供完整的垫片套件。


垫片套件TMAS 340,9种厚度,2种尺寸规格

垫片套件TMAS 360,6种厚度,3种尺寸规格

垫片套件TMAS 380,9种厚度,2种尺寸规格 

垫片套件TMAS 510,9种厚度,3种尺寸规格

垫片套件TMAS 720,9种厚度,4种尺寸规格 


技术参数:

订货号 数量
垫片
每组

mm

mm

mm
厚度

mm
TMAS 50-005 10 50 50 13 0,05
TMAS 50-010 10 50 50 13 0,10
TMAS 50-020 10 50 50 13 0,20
TMAS 50-025 10 50 50 13 0,25
TMAS 50-040 10 50 50 13 0,40
TMAS 50-050 10 50 50 13 0,50
TMAS 50-070 10 50 50 13 0,70
TMAS 50-100 10 50 50 13 1,00
TMAS 50-200 10 50 50 13 2,00
TMAS 50-300 
10 50 50 13 3.00
 
TMAS 75-005 10 75 75 21 0,05
TMAS 75-010 10 75 75 21 0,10
TMAS 75-020 10 75 75 21 0,20
TMAS 75-025 10 75 75 21 0,25
TMAS 75-040 10 75 75 21 0,40
TMAS 75-050 10 75 75 21 0,50
TMAS 75-070 10 75 75 21 0,70
TMAS 75-100 10 75 75 21 1,00
TMAS 75-200 10 75 75 21 2,00
TMAS 75-300 
10 75 75 21 3.00
 
TMAS 100-005 10 100 100 32 0,05
TMAS 100-010 10 100 100 32 0,10
TMAS 100-020 10 100 100 32 0,20
TMAS 100-025 10 100 100 32 0,25
TMAS 100-040 10 100 100 32 0,40
TMAS 100-050 10 100 100 32 0,50
TMAS 100-070 10 100 100 32 0,70
TMAS 100-100 10 100 100 32 1,00
TMAS 100-200 10 100 100 32 2,00
TMAS 100-300 
10 100 100 32 3.00
 
TMAS 125-005 10 125 125 45 0,05
TMAS 125-010 10 125 125 45 0,10
TMAS 125-020 10 125 125 45 0,20
TMAS 125-025 10 125 125 45 0,25
TMAS 125-040 10 125 125 45 0,40
TMAS 125-050 10 125 125 45 0,50
TMAS 125-070 10 125 125 45 0,70
TMAS 125-100 10 125 125 45 1,00
TMAS 125-200 10 125 125 45 2,00
TMAS 125-300 
10 125 125 45 3.00
 
TMAS 200-005 10 200 200 55 0,05
TMAS 200-010 10 200 200 55 0,10
TMAS 200-020 10 200 200 55 0,20
TMAS 200-025 10 200 200 55 0,25
TMAS 200-040 10 200 200 55 0,40
TMAS 200-050 10 200 200 55 0,50
TMAS 200-070 10 200 200 55 0,70
TMAS 200-100 10 200 200 55 1,00
TMAS 200-200 10 200 200 55 2,00
TMAS 200-300 
10 200 200 55 2,00